Finally done! New original! ”The Knowledge Within”-80x55cm. oil on linen, 2020

Finally done! New original! ”The Knowledge Within”-80x55cm. oil on linen, 2020

Category : Art


”The Knowledge Within”-80x55cm. oil on linen, 2020

The Knowledge Within:
When you begin to look inside yourself, some important questions come to your mind- What is it that I like to do the most? Why do I like this and not something else? Why is it important to me?, With that comes a new awareness and understanding about everything that matters to you. Gradually you realise that you have begun talking to your soul. And It is the soul that, when heard, begins to “release”, like a swan with outstretched wings, the knowledge it carries within. And the answers to our questions are revealed spontaneously as insight, a revelation. So gradually, slowly but with perseverance, we begin to understand the deep meaning of everything that exists. The ancient knowledge which many wise and enlightened people had written about is inside ourselves! And it’s no coincidence that they say “Know Yourself”! We just have to listen to our soul…

ЗНАНИЕТО ОТВЪТРЕ
Когато започнеш да се вглеждаш в себе си, идват и въпросите: какво най-обичам да правя; защо харесвам това, а не друго; защо това е важно за мен и т. н. Идва ново осъзнаване и различаване за стойностните неща в живота. И постепенно разбираш, че си започнал да чуваш гласа на душата си. А точно тя, душата, когато бъде чута, започва да ‘’спуска’’ като лебед с разперени крила знанието, което носи в себе си. И отговорите на въпросите ни спонтанно се появяват от вътре, като прозрение и понякога дори откровение. И така, миг след миг, ден след ден, постепенно и без бързане, но с постоянство, започваме да разбираме дълбокия замисъл на всичко съществуващо.
Древното знание, за което са писали мистици, мъдреци и посветени е в душата ни, а не в ума! И не случайно, точно те са казали ‘’Познай Себе Си’’!
От нас се иска само да ги чуем….