Monthly Archives: February 2022

“Prayer-(Beinsa Douno)”-30x24cm., 2022

Category : Art

“Prayer-(Beinsa Douno)”-30x24cm., 2022 Pencil on paper

“Молитва-(Беинса Дуно)”-30x24cm., 2022 Молив на картон.

С тази рисунка изразявам преклонението си към българската природа (в случая Пирин планина), житото и най-вече Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).


”Balance” has found a new home in USA.

Category : Art

SOLD!

”Balance” has found a new home in USA.