Detail from my painting ”The Knowledge Within”

Detail from my painting ”The Knowledge Within”

Category : Art

Left side- Detail from my painting ”The Knowledge Within”
Right side- The original symbols of The Master Beinsa Douno.
.
Детайл от новата ми картина ”Знанието Отвътре”, заедно с оригиналните символи на Учителя, издълбани на неговата чешма ”Ръцете, които дават” на Рила.